Ik heb een arbeidsconflict met een werknemer

Dienst

Ik heb een arbeidsconflict met een werknemer

U kunt met uw werknemer niet meer door één deur. Wat zijn de mogelijkheden om uit elkaar te gaan?

Wanneer er sprake is van een arbeidsconflict, is het voor u als werkgever belangrijk om tijdig de juiste juridische stappen te zetten.

In het geval van ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding, zijn er verschillende aspecten waar u rekening mee moet houden. 

Disfunctioneren van uw werknemer

Als de prestaties van de werknemer niet voldoen aan de verwachtingen die u als werkgever heeft, is er sprake van disfunctioneren. 

Bijvoorbeeld als uw werknemer niet goed omgaat met collega’s, zijn werkzaamheden niet naar behoren uitvoert of wanneer hij of zij onvoldoende meegroeit met veranderingen binnen het bedrijf. 

Martin van Kessel kan voor u toetsen of u voldoende bewijsstukken heeft verzameld om ‘disfunctioneren’ aan te tonen. Mocht dat niet het geval zijn, geeft hij aan hoe u wel een goed dossier opbouwt.

Hij kan u vervolgens adviseren hoe het dienstverband het beste beëindigd kan worden.

De vaststellingsovereenkomst

Wanneer er sprake is van een arbeidsconflict, is een van de mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

In een vaststellingsovereenkomst maken de werknemer en werkgever dan afspraken over de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, of de werknemer vrijgesteld wordt van zijn of haar werkzaamheden en of er een eventuele (transitie)vergoeding aan de werknemer wordt betaald.

Martin van Kessel kan deze overeenkomst voor u beoordelen, advies geven over het aanbod dat u uw werknemer kunt doen en onderhandelen met de werknemer over deze beëindigingsregeling.

Resultaat begeleiding en advisering bij een arbeidsconflict:

inzicht in de oplossing

Inzicht in de mogelijkheden om iemand te ontslaan

rust op de werkvloer

Op de juiste wijze afscheid nemen van een disfunctionerende werknemer

Nieuwe start

Beide partijen kunnen de vervelende kwestie afsluiten

Ik liep tegen een arbeidsconflict aan bij mijn vorige werkgever. Je kunt dan je kont tegen de krib gooien of zoeken naar een oplossing. Ik koos dat laatste en vroeg aan Martin hoe hier mee om te gaan. Hij heeft uiteindelijk namens mij de onderhandelingen gevoerd en ervoor gezorgd dat onze wegen, naar tevredenheid van beide partijen, zijn gescheiden. Ik bevond mij in een onzekere situatie. Martin stelde mij gerust: WIJ gaan dat oplossen. Ik kreeg direct het gevoel er niet alleen voor te staan en dat is natuurlijk prettig. Hij is oprecht geïnteresseerd en kijkt verder dan puur de zakelijke afhandeling. Ik zou Martin daarom absoluut aanbevelen.

Frenk Stomp

Heeft u een vraag?
Neem dan gerust contact op.

Martin van Kessel

Bedrijfsjurist