Ik wil een contract laten opstellen 

Dienst

Ik wil een contract laten opstellen 

Iedere ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met een contract of overeenkomst. Een goed contract wordt pas echt relevant als er tussen contractpartijen een geschil ontstaat. Vaak blijkt dan pas dat er onvolledige of onjuiste bepalingen zijn opgenomen. En dat wilt u natuurlijk voorkomen.

Het kan ook zo zijn dat één van de contractspartijen de gemaakte afspraken niet naleeft. Dit leidt vaak tot kostbare procedures. 

‘Een goed begin is het halve werk’ gaat dus zeker op voor het opstellen van een contract. 

Waarom een contract opstellen?

Hoewel overeenkomsten ook mondeling tot stand kunnen komen, brengt dit de nodige problemen met zich mee. 

Een goed en duidelijk geformuleerd contract daarentegen, voorkomt dat u een kwestie voor de rechter moet gaan uitvechten. 

Met het schriftelijk vastleggen van afspraken wordt bewijs gecreëerd, waarmee nakoming van de overeenkomst gemakkelijker afdwingbaar wordt gemaakt. 

Voorbeelden van veelgebruikte contracten zijn: een arbeidsovereenkomst, een koopovereenkomst, een huurovereenkomst maar ook algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

Wanneer u iemand aansprakelijk wilt stellen, moet u met een aantal zaken rekening houden.

Allereerst moet er sprake zijn van een zogenaamde tekortkoming in de nakoming.  

Er moet een relatie bestaan tussen de schade en de tekortkoming. Deze tekortkoming moet aan de schadeveroorzakende partij kunnen worden toegerekend. In het geval van overmacht is dat dus niet het geval.

Er kan ook sprake zijn van een onrechtmatige daad. Dit speelt bij bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie. Welke aansprakelijkheidskwestie er ook speelt, Van Kessel bedrijfsjuristen kan u in ieder geval met raad en daad bijstaan.

 

Resultaat beoordelen en opstellen van een overeenkomst:

Goede vastlegging

Afspraken en intenties worden op een duidelijke manier vastgelegd

belangenbehartiging

Uw belangen worden maximaal gewaarborgd

Onderhandeling

Lastige zaken worden bespreekbaar gemaakt

Wij schakelen Martin in als een van onze klanten bijvoorbeeld te maken krijgt met een arbeidsgeschil of wanneer een ondernemer met zijn bedrijf stopt en het arbeidsrechtelijk goed wilt regelen met zijn personeel. Dit soort zaken worden altijd goed door Martin opgepakt.

Anton van Genuchten, Rijnstaete Accountants B.V.

Heeft u een vraag?
Neem dan gerust contact op.

Martin van Kessel

Bedrijfsjurist