Ik wil een werknemer ontslaan

Dienst

Ik wil een werknemer ontslaan

U vraagt zich af: wanneer is het mogelijk om op juridisch verantwoorde wijze een werknemer te ontslaan? 

U mag een werknemer alleen ontslaan als u daarvoor een goede reden, ofwel redelijke grond, heeft. In welke situaties moet u aan welke voorwaarden voldoen?

 

Redenen voor ontslag

Of u een werknemer kunt ontslaan, is uiteraard afhankelijk van de arbeidsovereenkomst die u heeft met uw werknemer en de reden voor het ontslag. 

Wilt u iemand ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen? Of wegens disfunctioneren of ziekte? 

Hier zijn uiteraard bepaalde regels aan verbonden.

Wanneer u bijvoorbeeld een werknemer wilt ontslaan wegens disfunctioneren, zal er eerst een verbetertraject opgesteld moeten worden. Iemand moet namelijk formeel de kans krijgen zich te verbeteren.

Het is niet eenvoudig om een werknemer te ontslaan

Martin van Kessel zal altijd eerst beoordelen welke reden voor ontslag in uw situatie de meeste kans van slagen heeft.

Vervolgens adviseert hij wat er nog nodig is om het ontslag daadwerkelijk mogelijk te maken. Welke (eventuele) ontslagvergoeding staat daar dan tegenover?

Resultaat begeleiding en advisering bij ontslag:

Inzicht in mogelijke oplossing

Inzicht in de mogelijkheden om iemand te ontslaan

Rust op de werkvloer

Op juiste wijze afscheid nemen van een werknemer

Nieuwe start

Beide partijen kunnen de kwestie afsluiten

Ik liep tegen een arbeidsconflict aan bij mijn vorige werkgever. Je kunt dan je kont tegen de krib gooien of zoeken naar een oplossing. Ik koos dat laatste en vroeg aan Martin hoe hier mee om te gaan. Hij heeft uiteindelijk namens mij de onderhandelingen gevoerd en ervoor gezorgd dat onze wegen, naar tevredenheid van beide partijen, zijn gescheiden. Ik bevond mij in een onzekere situatie. Martin stelde mij gerust: WIJ gaan dat oplossen. Ik kreeg direct het gevoel er niet alleen voor te staan en dat is natuurlijk prettig. Hij is oprecht geïnteresseerd en kijkt verder dan puur de zakelijke afhandeling. Ik zou Martin daarom absoluut aanbevelen.

Frenk Stomp

Heeft u een vraag?
Neem dan gerust contact op.

Martin van Kessel

Bedrijfsjurist