Ontslag, overname of algemene voorwaarden, slechts enkele ‘producten van juridisch advies’

Hieronder benoemen wij een aantal concrete producten die wij kunnen leveren voor startende en groeiende ondernemers uit het MKB.
Wij adviseren u hierin, ondersteunen u hiermee en / of stellen documenten voor u op. Kortom wij voeren het hele traject van deze producten voor u uit.
Denk bijvoorbeeld aan:

Ontslag, een arbeidsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst (Arbeidsrecht):

 • Arbeidsovereenkomst opstellen of
  arbeidsovereenkomst beëindigen;
 • Personeelshandboek opstellen of controleren;
 • Beëindigingsovereenkomst opstellen in kader ontslag;
 • Ontslag aanvraag UWV;
 • Verzoek- of verweerschrift kantonrechter opstellen
  o.a. in kader ontslag;
 • Brief voor ontslag op staande voet opstellen;
 • Re-integratietraject bij ziekte.

Overname, algemene voorwaarden of een reorganisatie (Ondernemingsrecht):

 • Overname bedrijf; advisering, ondersteuning en contract;
 • Algemene voorwaarden; controleren, opstellen, deponeren.
  Laat uw algemene voorwaarden gratis controleren door ons.
 • Reorganisatie van een onderneming; opstellen plan, ondersteuning en uitvoering bijv. ontslag bij reorganisatie;
 • Oprichting onderneming; vraag naar onze speciale
  producten voor een goede start!
 • Overeenkomst van opdracht;
 • Distributie- of agentuurovereenkomst;
 • Samenwerkingsovereenkomst;
 • Beëindiging of liquidatie van een bedrijf;
 • Schuldsanering (buitengerechtelijk).

Huurovereenkomst bedrijfsruimte of overige ruimte, verlenging van huurcontract (Huurrecht):

 • Huurovereenkomst bedrijfsruimte;
 • Huurovereenkomst overige ruimte;
 • Verlenging van een huurcontract;
 • Huurprijs wijzigen;
 • Overleg vroegtijdige beëindiging huurcontract.

Intellectueel eigendom, registratie merk of idee, beoordelen handelsnaam (Merkenrecht):

 • Intellectueel eigendom;
 • Registratie van merk (Merkregistratie Benelux Bureau voor
  de Intellectuele Eigendom);
 • Registratie van idee / creatie in i-depot;
 • Beoordeling handelsnaamgeschil.

Incasso service zoals incasso en aanmaningen,
sommatie en dagvaarding:

 • Incasso;
 • Aanmaning;
 • Laatste sommatie;
 • Dagvaarding.